Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen
Pöytäkirja 01.03.2023 klo 18:00 - 19:18 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
19   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
20   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
21   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
22 G26 Pohjois-Paippinen osayleiskaava / Delgeneralplan för Norra Paipis
23 Tontin vuokraaminen Kalliomäen asemakaava-alueella, kortteli 590 tontti 3 / Arrende av tomt på Stenkulla detaljplaneområde, kvarter 590 tomt 3, Betoco Asunnot Oy
24 RA8 Krokholmen II, ranta-asemakaavan muutos, kaavaehdotus / RA8 Ändring av stranddetaljplan för Krokholmen II, planförslag
25   Viranhaltijapäätökset, kiinteistönluovutukset / Tjänsteinnehavarbeslut, fastighetsöverlåtelser
26   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Rantala Juhani puheenjohtaja/ordförande
Lindroos Kicka varapuheenjohtaja/viceordförande
Tarvainen Ritva jäsen/medlem
Lindroos Rasmus jäsen/medlem
Sinda Jarkko jäsen/medlem
Oljemark Karl-Erik jäsen/medlem
Åkerfelt Tanja jäsen/medlem
Lindqvist Kaj kh. puheenjohtaja / kst. ordförande
Virtanen Tapio kh:n edustaja/kst:s representant
Junnila Otto nuorisovalt.edustaja/ungdomsfullm.rep
Siren Pirjo esittelijä/föredragande
Eloranta Katja pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Lyytinen Jarkko asiantuntija/sakkunnig
Tiittanen Niina asiantuntija/sakkunnig
Söderström Panu asiantuntija/sakkunnig
Lodenius Staffan asiantuntija/sakkunnig

Nähtävilläolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla 9.3.2023 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 9.3.2023.