Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet
Pöytäkirja 14.12.2022 klo 17:34 - 19:38 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
120   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
121   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
122   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
123 Oppilaiden hyvinvointikyselyn tulokset 2022 / Resultaten av elevernas välfärdsenkät 2022
124 Varhaiskasvatuksen lapsimäärät / Antal barn inom småbarnspedagogiken
125   Sivistysvaliokunnan talouden toteutuminen 10/2022 / Bildningsutskottets ekonomiska utfall 10/2022
126 Koulumatkakyselyn tulokset / Resultatet av skolreseundersökningen
127   Ilmoitusasiat / Delgivningar
128   Hankintapäätös Sipoon kunnan koulukuljetuspalveluiden kilpailutuksesta / Sibbo kommuns anskaffningsbeslut gällande skolskjutstjänsternas konkurrensutsättning

Osallistuja Tehtävä
Alaterä Tuomas puheenjohtaja/ordförande
Berg Mari jäsen/medlem
Levamo Tiina-Maria jäsen/medlem
Lindgren Hans-Peter jäsen/medlem
Malm Jari jäsen/medlem
Metsoila Markku jäsen/medlem
Pärssinen Satu jäsen/medlem
Räike Pauliina jäsen/medlem
Skogster Antti kh:n edustaja/kst:s representant
Ristimäki Elias nuorisovalt.edustaja/ungdomsfullm.rep
Pietinen Jukka esittelijä/föredragande
Keski-Oja Mervi asiantuntija/sakkunnig
Ollikainen Hannu asiantuntija/sakkunnig
Lindroos Minka pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Sarin Elina asiantuntija/sakkunnig
Niemi Sari asiantuntija/sakkunnig

Nähtävilläolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla 22.12.2022 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om.22.12.2022.