Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen
Pöytäkirja 27.09.2022 klo 17:45 - 20:45 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
99   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
100   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
101   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
102 TM6 Talmankaaren asemakaavaluonnos / Detaljplan för Tallmobågen, planutkast
103   Kehitys- ja kaavoituskeskuksen talousarvio 2023 / Utvecklings- och planläggningscentralen budget 2023
104   Hallintaoikeuden jatko kiinteistökaupassa, sisäinen ohje / Fortsättning av besittningsrätt i fastigshetsköp, intern anvisning
105 Aloite rakentamisesta kylissä - RKP:n valtuustoryhmä / Motion om byggandet i byarna - SFP:s fullmäktigegrupp
106 Aloite Nikkilän puutaloarkkitehtuurin säilyttämisestä ja huomioimisesta keskustan kehittämisessä - Charlotta Engblom ym. / Motion - Låt Nickbys trähusarkitektur leva och forma centrumkvarteret - Charlotta Engblom ym.
107   Viranhaltijapäätökset, kiinteistönluovutukset / Tjänsteinnehavarbeslut, fastighetsöverlåtelser
108   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Rantala Juhani puheenjohtaja/ordförande
Lindroos Kicka varapuheenjohtaja/viceordförande
Nortamo Peter varajäsen/ersättare
Lindroos Rasmus jäsen/medlem
Sinda Jarkko jäsen/medlem
Åkerfelt Tanja jäsen/medlem
Lindqvist Kaj kh. puheenjohtaja / kst. ordförande
Virtanen Tapio kh:n edustaja/kst:s representant
Siren Pirjo esittelijä/föredragande
Maja Paulina pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Kaski Suvi asiantuntija/sakkunnig
Kuusiniemi Antti asiantuntija/sakkunnig
Lyytinen Jarkko asiantuntija/sakkunnig
Rouhiainen Anna-Leena asiantuntija/sakkunnig

Nähtävilläolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla 5.10.2022 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 5.10.2022.