Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen
Pöytäkirja 31.08.2022 klo 17:00 - / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
91   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
92   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
93   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
94 Tontin myynti Kalliomäen asemakaava-alueella, kortteli 594 / Försäljning av tomt på Stenkulla detaljplaneområde, kvarter 594, YIT Suomi Oy
95 Tontin vuokraaminen Pähkinälehdon asemakaava-alueella, kortteli 548 tontti 2 / Arrende av tomt på Hassellundens detaljplaneområde, kvarter 548 tontti 2, Suomen Asuntoneuvoja Oy
96 Tontin myynti Pähkinälehdon asemakaava-alueella, kortteli 548 tontti 2 / Försäljning av tomt på Hassellundens detaljplaneområde, kvarter 548 tomt 2, Suomen Asuntoneuvoja Oy
97 NG8 Nikkilän kartanon keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos, kaavaehdotus / NG8 Detaljplan och detaljplaneändring för Nickby gårds centrum, planförslag
98   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Rantala Juhani puheenjohtaja/ordförande
Lindroos Kicka varapuheenjohtaja/viceordförande
Tarvainen Ritva jäsen/medlem
Lindroos Rasmus jäsen/medlem
Sinda Jarkko jäsen/medlem
Sundbäck Tom varajäsen/ersättare
Åkerfelt Tanja jäsen/medlem
Lindqvist Kaj kh:n edustaja/kst:s representant
Virtanen Tapio kh:n edustaja/kst:s representant
Väänänen Vili nuorisovalt.edustaja/ungdomsfullm.rep
Siren Pirjo esittelijä/föredragande
Eloranta Katja pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Lyytinen Jarkko asiantuntija/sakkunnig
Rouhiainen Anna-Leena asiantuntija/sakkunnig
Söderholm Dennis asiantuntija/sakkunnig