Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveysvaliokunta / Social- och hälsovårdsutskottet
Pöytäkirja 20.09.2022 klo 17:45 - 20:19 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
42   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
43   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
44   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
45 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022-2025 / Välfärdsplan för barn och unga 2022-2025 i Sibbo kommun
46 Sipoon kunnan ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma 2022-2025 / Välfärdsplan för äldre i Sibbo kommun 2022-2025
47   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Kahri Lilli puheenjohtaja/ordförande
Sillanpää Ilkka varapuheenjohtaja/viceordförande
Hämäläinen Monika jäsen/medlem
Nikkanen Mari jäsen/medlem
Weckström Bodil jäsen/medlem
Röman Micaela kh:n edustaja/kst:s representant
Yli-Ilkka Vilma nuorisovalt.edustaja/ungdomsfullm.rep
Kokko Leena esittelijä/föredragande
Grandell Nina pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Häkkinen Sari asiantuntija/sakkunnig
Kaunisto Hanna asiantuntija/sakkunnig
Putus Marianne asiantuntija/sakkunnig

Nähtävilläolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla 28.9.2022 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 28.9.2022.