Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen
Pöytäkirja 08.06.2022 klo 17:00 - 19:53 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
58   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
59   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
60   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
61 Tontin myynti Bastukärrin asemakaava-alueella, kortteli 703 tontti 1 / Försäljning av tomt på Bastukärr detaljplaneområde, kvarter 703 tomt 1, Logistic Contractor Finland Oy
62 Kiinteän omaisuuden ostaminen, kiinteistö 753-403-0004-0054 Boxin metsä / Inköp av fast egendom, fastigheten 753-403-0004-0054 Boxin metsä
63 T6 Taasjärven itäpuolen asemakaava, ehdotus / Detaljplan för T6 Östra Tasträsk
64 S20 Söderkullan kartanon asuinalueen asemakaava, kaavaluonnos / S20 Detaljplan för Söderkulla gård bostadsområde, planutkast
65 N65 Metsärinne asemakaava- ja asemakaavan muutos / N65 Skogsliden detaljplan och detaljplaneändring
66 Tontin vuokraaminen Jokilaakson asemakaava-alueella, kortteli 5057 / Arrende av tomt på Ådalens detaljplaneområde, kvarter 5057, Koli Homes Oy
67 N61 Brobölentien kaavamuutos / N61 Brobölevägen detaljplaneändring
68 Sopimus asemakaavoituksen käynnistämisestä, Kaava N48A Laaksosuontien itäpuoli, Sedäntien alue / Avtal om inledande av detaljplanering, Dalkärrsvägens östra sida, Farbrorsvägen
69 Kiinteän omaisuuden ostaminen, määräalat kiinteistöistä Mix I 753-423-0001-0051, Nybacka 753-423-0007-0192 ja Mix II 753-423-0001-0043 / Inköp av fast egendom, outbrutna områden av fastigheter Mix I 753-423-0001-0051, Nybacka 753-423-000...
70 Tontin myynti ja rakentamisvelvoitteen pidentäminen Pähkinälehdon asemakaava-alueella, K538 753-414-0001-0176 / Försäljning av tomt och förlängning av byggnadsförpliktelse på Hassellundens detaljplaneområde, K538 753-414-0001-0176, Ostel...
71   Viranhaltijapäätökset, kiinteistönluovutukset / Tjänsteinnehavarbeslut, fastighetsöverlåtelser
72   Ilmoitusasiat / Delgivningar
73 Kiinteän omaisuuden ostaminen, Alvarsskog 753-412-0006-0033 / Inköp av fast egendom, Alvarsskog 753-412-0006-0033

Osallistuja Tehtävä
Rantala Juhani puheenjohtaja/ordförande
Lindroos Kicka varapuheenjohtaja/viceordförande
Tarvainen Ritva jäsen/medlem
Lindroos Rasmus jäsen/medlem
Sinda Jarkko jäsen/medlem
Wikström Mia varajäsen/ersättare
Virtanen Tapio kh:n edustaja/kst:s representant
Oljemark Karl-Erik jäsen/medlem
Lindqvist Kaj kh:n edustaja/kst:s representant
Väänänen Vili nuorisovalt.edustaja/ungdomsfullm.rep
Siren Pirjo esittelijä/föredragande
Eloranta Katja pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Rouhiainen Anna-Leena asiantuntija/sakkunnig
Kupiainen Pieta asiantuntija/sakkunnig
Tiittanen Niina asiantuntija/sakkunnig
Ylimäki Jani asiantuntija/sakkunnig