Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaa-ajanjaosto / Fritidssektionen
Pöytäkirja 17.05.2022 klo 18:25 - 19:56 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
33   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
34   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
35   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
36   Sivistysosaston vuoden 2022 irtaimen omaisuuden käyttötarkoituksen muutos/ Ändring av den avsedda användningen över bildningsavdelningens belopp för lös egendom för år 2022
37 Koulutusavustus 2022, nuorisopalvelut / Utbildningsbidrag 2022, ungdomstjänster
38 Projektiavustuksen jako 2022, Nuorisopalvelut / Fördelning av projektbidrag 2022, Ungdomstjänster
39 Suunnistuskartta-avustuksen ja liikuntapaikkojen rakentamisavustuksen jakaminen 2022 / Fördelning av bidrag för orienteringskartor och för byggande av idrottsanläggningar 2022
40 Avustukset liikuntapaikkojen vuokriin 2022 / Bidrag för hyror av idrottsanläggningar 2022
41 Avustuksen jakaminen liikuntapaikkojen kunnossapitoon 2022 / Fördelning av bidrag förunderhåll av idrottsanläggningar 2022
42 Yhteistoimintakorvaus / Sydkustens landskapsförbund rf. - Samarbetsersättning / Sydkustens landskapsförbund rf.
43   Yhteistoimintakorvaus / Keravan Tanssiopisto - Samarbetsersättning / Keravan Tanssiopisto
44 Uimarantojen järjestysäännöt / Ordningsregler för badstränder
45   Ukrainan pakolaisten osallistuminen maksutta Sipoon kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden järjestämään toimintaan ajalle 1.6 - 31.12.2022 / Flyktingar från Ukraina ges möjlighet att avgiftsfritt delta i verksamhet ordnad av Sibbo ko...
46   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Pärssinen Satu puheenjohtaja/ordförande
Vainio Joona varapuheenjohtaja/viceordförande
Kopra Juha jäsen/medlem
Packalén Rune jäsen/medlem
Busk Alex nuorisovalt.edustaja/ungdomsfullm.rep
Liljeberg Mia esittelijä/föredragande
Maja Paulina pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Laitinen Anne asiantuntija/sakkunnig
Sahala Katriina asiantuntija/sakkunnig

Nähtävilläolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla 27.5.2022 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 27.5.2022.