Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen
Pöytäkirja 24.05.2022 klo 17:00 - 21:23 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
45   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
46   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
47   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
48   Kaavoitus- ja kaavamuutosaloitteet / Planläggnings- och planändringsinitiativ 2022
49 Kaavoituskatsaus 2022 ja kaavoitusohjelma 2022-2024 / Planläggningsöversikt 2022 och planläggningsprogram 2022-2024
50 Tontin myynti Bastukärrin asemakaava-alueella / Försäljning av tomt på Bastukärr detaljplaneområde, 753-421-0007-0309, Kiinteistö Oy Sipoon Rekkatie 4
51 Tontin vuokraaminen Sibbesborgin liikealueella, kortteli 122 tontti 3 / Arrende av tomt på Sibbesborg affärsområde, kvarter 122 tomt 3, TT Estate Oy
52 Tontin vuokraaminen Pähkinälehdon asemakaava-alueella / Arrende av tomt på Hassellundens detaljplaneområde, K547T2 753-419-0004-1833, OT Kodit Oy
53 Kiinteän omaisuuden ostaminen, määräala kiinteistöstä 753-408-0004-0043 Olofs / Inköp av fast egendom, outbrutna området av fastigheten 753-408-0004-0043 Olofs
54 Kiinteän omaisuuden ostaminen, kiinteistö 753-408-0005-0064 Salkoft / Inköp av fast egendom, fastigheten 753-408-0005-0064 Salkoft
55 Kuntalaisaloite Nikkilän identiteetin, historian ja vetovoiman säilyttämisestä / Invånarinitiativ om att bevara Nickbys identitet, historia och attraktionskraft
56   Viranhaltijapäätökset, kiinteistönluovutukset / Tjänsteinnehavarbeslut, fastighetsöverlåtelser
57   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Rantala Juhani puheenjohtaja/ordförande
Lindroos Kicka varapuheenjohtaja/viceordförande
Tarvainen Ritva jäsen/medlem
Wikström Mia varajäsen/ersättare
Lindroos Rasmus jäsen/medlem
Sinda Jarkko jäsen/medlem
Oljemark Karl-Erik jäsen/medlem
Lindqvist Kaj kh:n edustaja/kst:s representant
Virtanen Tapio kh:n edustaja/kst:s representant
Väänänen Vili nuorisovalt.edustaja/ungdomsfullm.rep
Siren Pirjo esittelijä/föredragande
Eloranta Katja pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Lyytinen Jarkko asiantuntija/sakkunnig
Rouhiainen Anna-Leena asiantuntija/sakkunnig
Kaski Suvi asiantuntija/sakkunnig