Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen
Pöytäkirja 16.03.2022 klo 17:03 - 21:57 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
17   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
18   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
19   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
20 S31 Uuden Porvoontien kaupankortteli asemakaavaehdotus / Nya Borgåvägens handelsenhets detaljplaneförslag
21 S30 Joensuun tila/Detaljplan för Joensuu gård
22 Lisäajan myöntäminen kauppakirjan allekirjoittamiselle, Pähkinälehdon asemakaava-alue, K546T2 753-419-0004-1837 / Beviljande av en tilläggstid att underteckna köpebrevet, Hassellundens detaljplaneområde, K546T2 753-419-0004-1837, Kiiruna...
23 Tontin myynti, Pähkinälehdon asemakaava-alue, K545T1 753-419-0004-1838, As Oy Sipoon Puuhuippu / Försäljning av tomter, Hassellundens detaljplaneområde, K545T1 753-419-0004-1838, As Oy Sipoon Puuhuippu
24   Tontinluovutuksen vaihtoehtoja, Sipoonranta / Tomtöverlåtelsens alternativ, Sibbostrand
25   Sipoon puurakentamisen periaatteita / Sibbos träbyggandes principer
26 G26 Pohjois-Paippinen osayleiskaava / Delgeneralplan för Norra Paipis
27 KR3 Nikkilän kaavarunko, hyväksyminen / KR3 Planstomme för Nickby, godkännande
28 NG8 Nikkilän kartanon keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos, kaavaehdotus / NG8 Detaljplan och detaljplaneändring för Nickby gårds centrum, planförslag
29   Viranhaltijapäätökset, kiinteistönluovutukset / Tjänsteinnehavarbeslut, fastighetsöverlåtelser
30   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Rantala Juhani puheenjohtaja/ordförande
Lindroos Kicka varapuheenjohtaja/viceordförande
Tarvainen Ritva jäsen/medlem
Lindroos Rasmus jäsen/medlem
Sinda Jarkko jäsen/medlem
Lindqvist Clara jäsen/medlem
Oljemark Karl-Erik jäsen/medlem
Virtanen Tapio kh:n edustaja/kst:s representant
Väänänen Vili nuorisovalt.edustaja/ungdomsfullm.rep
Siren Pirjo esittelijä/föredragande
Eloranta Katja pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Lyytinen Jarkko asiantuntija/sakkunnig
Ylimäki Jani asiantuntija/sakkunnig
Söderholm Dennis asiantuntija/sakkunnig
Rouhiainen Anna-Leena asiantuntija/sakkunnig
Lindqvist Kaj kh:n edustaja/kst:s representant