Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen
Pöytäkirja 16.02.2022 klo 17:01 - 19:03 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
10   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
11   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
12   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
13 Tontinmyynti Kartanonrinteen asemakaava-alueella, tontti K1525T2 ja ja LPA-alue, 753-423-0023-0076 / Försäljning av tomter på Herrgårdsbrinken detaljplaneområde, tomt K1525T2 och LPA-området, 753-423-0023-0076
14   Kehitys- ja kaavoituskeskuksen vuoden 2021 toimintakertomuksen sekä hyvinvointikertomuksen luonnokset.
15   Viranhaltijapäätökset, kiinteistönluovutukset / Tjänsteinnehavarbeslut, fastighetsöverlåtelser
16   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Rantala Juhani puheenjohtaja/ordförande
Lindroos Kicka varapuheenjohtaja/viceordförande
Tarvainen Ritva jäsen/medlem
Lindroos Rasmus jäsen/medlem
Hult Eero varajäsen/ersättare
Lindqvist Clara jäsen/medlem
Oljemark Karl-Erik jäsen/medlem
Virtanen Tapio kh:n edustaja/kst:s representant
Väänänen Vili nuorisovalt.edustaja/ungdomsfullm.rep
Siren Pirjo esittelijä/föredragande
Eloranta Katja pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Rouhiainen Anna-Leena asiantuntija/sakkunnig