Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keskusvaalilautakunta / Centralvalnämnden
Pöytäkirja 26.01.2022 klo 09:00 - 09:15 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
17   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
18   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
19   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
20 Sipoon kunnassa annettujen äänten lukumäärän vahvistaminen / Att fastställa antalet röster i Sibbo kommun
21   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Lindqvist Sture puheenjohtaja/ordförande
Jankkari Liisa varapuheenjohtaja/viceordförande
Maaranen Timo varajäsen/ersättare
Sahlbom Maija-Liisa jäsen/medlem
Siltaloppi Sami jäsen/medlem
Björksten Jenni sihteeri/sekreterare
Maja Paulina sihteerin avustaja/biträde för sekreterare

Nähtävilläolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla 3.2.2022 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 3.2.2022.