Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen
Pöytäkirja 20.01.2022 klo 17:01 - 21:17 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
2   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
3   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
4   Lausunto Tuusulan yleiskaava 2040 / Utlåtande om Tusbys generalplan 2040
5 KR3 Nikkilän kaavarunko, hyväksyminen / KR3 Planstomme för Nickby, godkännande
6 NG8 Nikkilän kartanon keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos, kaavaehdotus / NG8 Detaljplan och detaljplaneändring för Nickby gårds centrum, planförslag
7   Viranhaltijapäätökset, kiinteistönluovutukset / Tjänsteinnehavarbeslut, fastighetsöverlåtelser
8   Ilmoitusasiat / Delgivningar
9 Kiinteän omaisuuden ostaminen, määräala kiinteistöstä 753-408-0004-0043 Olofs / Inköp av fast egendom, ostyckad område av fastigheten 753-408-0004-0043 Olofs

Osallistuja Tehtävä
Rantala Juhani puheenjohtaja/ordförande
Lindroos Kicka varapuheenjohtaja/viceordförande
Tarvainen Ritva jäsen/medlem
Lindroos Rasmus jäsen/medlem
Sinda Jarkko jäsen/medlem
Lindqvist Clara jäsen/medlem
Oljemark Karl-Erik jäsen/medlem
Virtanen Tapio kh:n edustaja/kst:s representant
Siren Pirjo esittelijä/föredragande
Eloranta Katja pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Lyytinen Jarkko asiantuntija/sakkunnig
Kaski Suvi asiantuntija/sakkunnig
Söderholm Dennis asiantuntija/sakkunnig
Rouhiainen Anna-Leena asiantuntija/sakkunnig
Lindqvist Kaj kh:n edustaja/kst:s representant