Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet
Pöytäkirja 25.03.2021 klo 17:38 - 19:38 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
34   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
35   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
36   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
37 Oikaisuvaatimus sivistysvaliokunnan päätöksestä SIVVLK §17, 8.2.2021 (A) / Begäran om omprövning av bildningsutskottets beslut SIVVLK §17, 8.2.2021 (A)
38 Oikaisuvaatimus sivistysvaliokunnan päätöksestä SIVVLK § 17 8.2.2021 (B) / Omprövningsbegäran av bildningsutskottets beslut SIVVLK § 17 8.2.2021 (B)
39 Oikaisuvaatimus sivistysvaliokunnan päätöksestä SIVVLK § 17 8.2.2021 (C) / Omprövningsbegäran av bildningsutskottets beslut SIVVLK § 17 8.2.2021 (C)
40   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Skogster Antti puheenjohtaja/ordförande
Alaterä Mandi varapuheenjohtaja/viceordförande
Högel Caroline jäsen/medlem
Albrecht Kenneth jäsen/medlem
Sundbäck Tom jäsen/medlem
Kytö Juha jäsen/medlem
Kahri Lilli jäsen/medlem
Kopra Juha varajäsen/ersättare
Kuntsi Eva jäsen/medlem
Salo Juha kh:n edustaja/kst:s representant
Pokkinen Ahti nuorisovalt.edustaja/ungdomsfullm.rep
Pietinen Jukka esittelijä/föredragande
Grandell Nina pöytäkirjanpitäjä/protokollförare

Nähtävilläolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla 6.4.2021 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 6.4.2021.