Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveysvaliokunta / Social- och hälsovårdsutskottet
Pöytäkirja 21.09.2021 klo 17:39 - 22:17 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
55   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
56   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
57   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
58   Vammaisneuvoston jäsenen ja varajäsenen valinta, sosiaali- ja terveysvaliokunta / Val av medlem och ersättare till Rådet för personer med funktionsnedsättning, social- och hälsovårdsutskottet
59   Asiakasohjaajan (vakanssi 122139) ennaltaehkäisevän tiimin lähiesimieheksi 1.9.2021 alkaen / Kundhandledare (vakans 122139) till förebyggande teamets förman fr.o.m. 1.9.2021
60 Talousarvion 2022-2024 investointiosa, Tekninen valiokunta / Investeringsdelen i budgeten för åren 2022-2024, Tekniska utskottet
61 Sosiaali- ja terveysvaliokunnan talousarvio 2022-2024 / Social- och hälsovårdsutskottets budget 2022-2024
62   Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokoukset syksyllä 2021 / Social- och hälsovårdsutskottets möten hösten 2021
63   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Kahri Lilli puheenjohtaja/ordförande
Sillanpää Ilkka varapuheenjohtaja/viceordförande
Gustafsson Henrik jäsen/medlem
Hämäläinen Monika jäsen/medlem
Nikkanen Mari jäsen/medlem
Tuulinen Juuso jäsen/medlem
Vuoksenranta Suvi jäsen/medlem
Weckström Bodil jäsen/medlem
Lindqvist Kaj kh. puheenjohtaja / kst. ordförande
Kokko Leena esittelijä/föredragande
Maja Paulina pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Alhovuori Katarina asiantuntija/sakkunnig
Häkkinen Sari asiantuntija/sakkunnig
Kaunisto Hanna asiantuntija/sakkunnig
Peitola Anna asiantuntija/sakkunnig
Putus Marianne asiantuntija/sakkunnig

Nähtävilläolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla 29.9.2021 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 29.9.2021