Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen
Pöytäkirja 12.05.2021 klo 17:00 - 18:24 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
39   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
40   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
41   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
42 S17E Söderkullantien, Uuden Porvoontien ja Eriksnäsintien risteys, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaavaehdotus / S17E Korsningen mellan Söderkullavägen, Nya Borgåvägen och Eriksnäsvägen, detaljplan och detaljplaneändring, planförslag
43 Maankäyttösopimuksen päättäminen / Slutförandet av markanvändningsavtal - Kiinteistö Oy Raniho
44 T9 Taasjärvi IV asemakaava-alueen tontinmyyntiperiaatteet / Principer för tomtförsäljning på T9 Tasträsk IV detaljplanområde
45 Rakentamisvelvoitteen määräajan pidentäminen / Förlängning av byggnadsförpliktelsen, 753-412-0003-0036, K1526 Kartanonrinteen asemakaava-alue / Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde
46 Tontin vuokraaminen / Arrende av tomt - Sibbesborgin liikealue K120 T1, määräala / ett outbrutet område 753-419-0004-0550 Björkkulla, 753-419-0004-0549 Falsterbo, 753-419-0004-0548 Vårnäs, WSF Invest Oy
47 Bastukärrin asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 704, DHL Supply Chain (Finland) Oy / Tomtförsäljning på Bastukärrs detaljplaneområde, kvarter 704, DHL Supply Chain (Finland) Oy
48   Viranhaltijapäätökset, kiinteistönluovutukset / Tjänsteinnehavarbeslut, fastighetsöverlåtelser
50 Kiinteän omaisuuden ostaminen / Anskaffning av fastegendom - 753-408-0005-0046 Solbacka
51   Seuraavan maankäyttöjaoston kokouspäivämäärän päättäminen / Fastställandet av markanvändningssektionens följande mötesdatum

Osallistuja Tehtävä
Rantala Juha puheenjohtaja/ordförande
Liljeström Maria varapuheenjohtaja/viceordförande
Möller Henrik jäsen/medlem
Wikström Maria jäsen/medlem
Grönqvist Kjell jäsen/medlem
Viita Mari jäsen/medlem
Kajander Lauri jäsen/medlem
Kankfelt Tim kh:n edustaja/kst:s representant
Pokkinen Ahti nuorisovalt.edustaja/ungdomsfullm.rep
Maja Paulina pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Siren Pirjo esittelijä/föredragande
Lyytinen Jarkko asiantuntija/sakkunnig
Rouhiainen Anna-Leena asiantuntija/sakkunnig
Kupiainen Pieta asiantuntija/sakkunnig

Nähtävilläolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla 20.5.2021 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 20.5.2021.