Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://sipoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen
Pöytäkirja 14.04.2021 klo 17:00 - 20:37 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
28   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
29   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
30   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
31 Kaavoitus- ja kaavamuutosaloitteet / Planläggnings- och planändringsinitiativ 2021
32   Lakkautettavat asemakaavahankkeet / Detaljplaneprojekt som upphör
33 Kaavoituskatsaus 2021 ja kaavoitusohjelma 2021-2025 / Planläggningsöversikt 2021 och planläggningsprogram 2021-2025
34   Lausunto Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen täydentämisehdotuksesta / Utlåtande om Sibbo kommuns kompletteringsförslag till byggnadsordningen
35 RA7 Norrkullalandet, ranta-asemakaavan muutos / RA7 Norrkullalandet, ändring av stranddetaljplan
36 Kalliomäen asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 596 tontti K596 / Tomtförsäljning på Stenkulla detaljplaneområde, kvarter 596 tomt K596, Ostella Oy ja Rakennuspiiri Oy
37   Viranhaltijapäätökset, kiinteistönluovutukset / Tjänsteinnehavarbeslut, fastighetsöverlåtelser 2021

Osallistuja Tehtävä
Rantala Juhani puheenjohtaja/ordförande
Möller Henrik jäsen/medlem
Wikström Maria jäsen/medlem
Grönqvist Kjell jäsen/medlem
Kajander Lauri jäsen/medlem
Kankfelt Tim kh:n edustaja/kst:s representant
Lindqvist Kaj kh. puheenjohtaja / kst. ordförande
Maja Paulina pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Siren Pirjo esittelijä/föredragande
Lyytinen Jarkko asiantuntija/sakkunnig
Tallberg Dan asiantuntija/sakkunnig
Kaski Suvi asiantuntija/sakkunnig

Nähtävilläolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla 22.4.2021 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 22.4.2021.